Loading...
 Start Page

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

εγκέφαλος που έχει υποστεί αιμορραγικό επεισόδιο

Τα εγκεφαλικά επεισόδια έγκεινται στη νέκρωση εγκεφαλικού ιστού που οφείλεται πάλι είτε σε έλλειψη τροφοδοσίας αίματος λόγω διακοπής ροής ενός αγγείου χωρίς τη δυνατότητα να αναλάβουν την τροφοδοσία αυτή παρακείμενα αγγεία, είτε σε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω ρήξης ενός μεγαλυτέρου αγγείου με συνέπεια την καταστροφή ιστού.

Η συμπτωματολογία συνίσταται στην ταχεία ανάπτυξη κλινικών συμπτωμάτων εστιακών ή γενικευμένων με ή χωρίς απώλεια συνείδησης. Εφόσον διαρκέσει λίγη ώρα και μετά επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση τότε πρόκειται για παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο αυξάνει τις στατιστικές πιθανότητες να πάθει το συγκεκριμένο άτομο νέο αγγειακό επεισόδιο στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια επείγουσα κατάσταση και ο ασθενής πρέπει να μεταβεί άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και να μην περιμένει να δει εάν θα υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματά του προσωρινά ή μόνιμα και η έκταση και ο εντοπισμός της καταστροφής  των νευρικών κυττάρων μας δείχνει τη σοβαρότητα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Καταστροφικό μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο διότι μπορεί να επηρεάσει κρίσιμο σημείο του εγκεφάλου. Με άλλα λόγια τα συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή που θα υποστεί τη βλάβη κι αυτό γιατί διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες.

Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι:

Η υπέρταση, η καρδιακή και η αγγειακή νόσος ,η  κολπική μαρμαρυγή , η στένωση των καρωτίδων και των άλλων μεγάλων αγγείων, το έμφραγμα του μυοκαρδίου , οι παθήσεις των βαλβίδων, Ο σακχαρώδης διαβήτης, η  χοληστερίνη, το κάπνισμα ,η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή κ.α.

Συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:

  • Ασυμμετρία προσώπου και δυσκολία στη κίνηση της γλώσσας κ.α.
  • Αδυναμία, μουδιάσματα, παράλυση σε ένα μέρος του σώματος
  • Δυσκολίες στην όραση
  • Επίπονος και έντονος πονοκέφαλος, που κάνει την εμφάνιση του χωρίς να υπάρχει γνωστή αιτία
  • Δυσκολίες στην ομιλία και την κατανόηση
  • Ζαλάδες, απώλεια ισορροπίας, δυσκολίες στη βάδιση και στο συντονισμό των κινήσεων

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τύποι του εγκεφαλικού επεισοδίου διαχωρίζονται σε δύο είδη:

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο συμβαίνει σε ένα αιμοφόρο αγγείο που καταλήγει στον εγκέφαλο. Το αγγείο αυτό αποφράσσεται ξαφνικά με συνέπεια να σταματάει η ροή του αίματος.

Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο , το οποίο συμβαίνει, όταν ένα αιμοφόρο αγγείο υποστεί ρήξη στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την αιμορραγία του εγκεφάλου.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναπηρία. Ως εκ τούτου επηρεάζεται τόσο η κοινωνική όσο και η επαγγελματική ζωή του ασθενούς. Αυτή η αναπάντεχη αλλαγή σε δραστηριότητες και ικανότητες επηρεάζει άμεσα εκτός από τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Η επαναφορά των νευρολογικών λειτουργιών εξαρτάται  από το πόσον άλλα κέντρα του εγκεφάλου θα έχουν την ικανότητα να τις αναλάβουν, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο με την εφαρμογή της κατάλληλης νευρολογικής αποκατάστασης. Σημαντική είναι η πρόληψη επόμενων εγκεφαλικών επεισοδίων, κάτι που γίνεται εφικτό με την διάγνωση και θεραπεία των  παραγόντων κινδύνου 

Για τη βελτίωση των κινητικών και άλλων δυσλειτουργιών του ασθενή προτείνεται η άμεση αποκατάσταση, με απώτερο σκοπό την επανένταξη στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Οι ασκήσεις φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας  στοχεύουν στη διόρθωση των νευρομυικών και νοητικών λειτουργιών του ασθενή, εκπαιδεύοντας- ενεργοποιώντας άλλα τμήματα του εγκεφάλου. “Brain plasticity”

 
λογότυπο που απεικονίζει έναν εγκέφαλο

Κλείστε το ραντεβού σας

Διεύθυνση: Αντωνοπούλου 4, Καλαμάτα, 24133, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 27210 21000
Κινητό: 69 75 75 75 75

εικονίδιο σύνδεσης στο facebook  εικονίδιο σύνδεσης στο google plusεικονίδιο πιστοποίησης προσβασιμότητας AMEA

Login / Sitemap

Copyright © 2017 - 2024 ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ